image-slider

Nadzór

f_5b


Usługi nadzoru obejmujące nadzór należytego wykonania inwestycji drogowych i mostowych prowadzony przez najwyższej klasy ekspertów.

Usługi projektowe

f_4b


Usługi projektowe obejmujące sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych, materiałów przetargowych i kontraktowych oraz specyfikacji technicznych i kosztorysów dla inwestycji drogowych i mostowych, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik oraz programów komputerowych.

Consulting

f_3b


Usługi consultingowe w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta, Inspektora Nadzoru oraz Inwestora Zastępczego nad robotami drogowymi, mostowymi, ogólnobudowlanymi oraz z zakresu ochrony środowiska, finansowanymi ze środków Budżetowych, Banku Światowego i funduszy Unii Europejskiej.

Zostań partnerem Lafrentz Polska !


f_1b
Jeśli firma, którą reprezentujesz posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania i nadzorowania budowy dróg – zapraszamy do kontaktu w celu wspólnej realizacji projektów.Comments are closed.